ثبت اختراع و معافیت سربازی 


طی تعاملات صورت گرفته با بنیاد ملی نخبگان، افرادی که داری اختراع هستند می توانند دوره ی سربازی خود را با اجرای طرح های پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی به پایان برسانند.
دانشجویان  با داشتن معدل بالای 17 و داشتن یک اختراع مورد تایید از بنیاد ملی نخبگان و یا یک مقاله علمی و پژوهشی  هم میتوانند دوره ی سربازی خود را تنها با انجام طرح های تحقیقاتی به پایان برسانند. همچنین علاوه بر مقالات علمی - پژوهشی داخل، نشریات مورد تایید وزارت علوم، وزرات بهداشت، ISI  خارج از کشور هم مورد قبول است.
برای آگاهی از افراد مشمول معاف از خدمت دوره ی سربازی 
آیین‌نامه ارائه تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان (کلیک کنید) را مطالعه فرمایید. 
طبق آیین نامه بنیاد ملی نخبگان، در جهت حمایت از افراد مخترع و نخبه خدمت سربازی این افراد در محل مورد درخواست خودشان و متناسب بر تخصص آنها امکان پذیر است.
هر اختراعی قابلیت معافیت از سربازی را ندارد.  
ثبت اختراع در ایران یک کار قضایی محسوب می شود ،فرد مخترع نسبت به اختراع خود حق مالکیت دارد و حتی اگر اختراع مورد نظر فاقد بار علمی باشد برای فرد مخترع امتیاز و حق مالکیت در نظر گرفته می شود. اختراعاتی شامل این طرح می شوند که دارای تاییدیه علمی از مراجع علمی میباشند این تاییدیه توسط سه نهاد برای اختراعات صادر میشود :

1.    دانشگاه ها

2. سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

3. پارکهای علم و فناوری 

پس از اینکه فرد طرح خود را برای این مراجع ارسال کرد در صورت تایید،  برای اختراع مورد نظر تاییدیه علمی صادر میشود.
پس از صدور تاییدیه علمی، در صورت کامل بودن مدارک و مستندات اختراع آنها را را به بنیاد ملی اختراعات ارسال میکنید و پس از طی مراحلی از خدمت سربازی معاف میشوید و آنرا تنها با اجرای طرح های پژوهشی به پایان می رسانید.