چگونه موانع راه اختراعمان را بشکنیم؟


برای استقامت در برابر شکست ها و غلبه بر مشکلات و عبور از موانع باید ذهن خود را همانند بدنمان رشد و پرورش دهیم، این کار نیازمند تلاش و تمرین و مطالعه بر مسائل و ایده هایی است که در نظر داریم. بررسی افکار و عقاید انسان های موفق و مطالعه شرح حال و تاریخچه زندگی آنان می تواند از بهترین روش های دست یافتن به این مهم باشد. وقتی استقامت و پایداری مخترعان و مبتکران را در برابر مشکلات و موانع مورد مطالعه قرار می دهیم و گاه مشکلات آنان را به مراتب سخت تر از مشکلاتی که اکنون بر سر راه رسیدن به ایده ها وجود دارد، می نگریم، با الگو گرفتن از رفتار ایشان ما نیز با عزمی جزم تر و اراده ای محکم تر، به مقابله با سختی ها خواهیم پرداخت.


چگونه موانع راه اختراعمان را بشکنیم؟


گاه هنگام حل یک مسئله، دیدگاه بسیار نامناسبی به سراغمان می آید. چنین تصور میکنیم که گویا مغز ما از حل آن مشکل عاجز است و استقامت در برابر موانع را ندارد؛ در این حالت باید افکار و تصورات منفی را از ذهن خود دور کنیم و بدانیم که راه های طلایی حل یک مسئله با یک‌بار و در زمان مشخص و عجله و سریع السیر ظاهر نخواهد شد. بنابراین باید با تامل بیشتر و تفکر مداوم راه حل مناسب را برگزینیم. نمونه ای از روش مواجهه با موانع و برداشتن سدها و شکست ها را به این صورت بیان می کنیم که اگر ما ایده ای داشته باشیم و آن ایده منطقه کوچکی از افکار مارا به خود معطوف کرده باشد، و ما نتوانسته باشیم راه حل مناسب را انتخاب کنیم باید منطقه بزرگتری از افکار و مطالعاتمان را درگیر مسئله نماییم تا راه حل مناسب را برای حل مسئله در حیطه ای گسترده تر از افکارمان بازیابیم. با این روش فضای بیشتری را برای پرواز افکار خود گشوده ایم و هرچه اندیشه بتواند در فرازهای بالاتر و گسترده‌تر به پرواز درآید، نتایج مطلوب و شگفت انگیزتری را به دست خواهد آورد.

بخشی از کتاب "چگونه مخترع شویم" نوشته شاهین گوانجی


برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به عنوان های زیر مراجعه کنید:

چگونه مخترع شویم؟

اختراع و نوع آوری

نوآوری چیست؟