بهره مندی از اختراعات پیشین و ساخت مجدد آنها

بازسازی اختراعات گذشته در شکوفایی ایده های مخترعانه نقشی موثر دارد که آنها را می توان به سه دسته اختراعات ساده، اختراعات متوسط و اختراعات پیچیده تقسیم نمود. در این روش بازسازی را از اختراعات ساده آغاز می کنیم و سپس به اختراعات متوسط و در مرحله آخر اختراعات پیچیده می پردازیم. پیشنهاد می شود در هر قسمت بین 2 تا 5 اختراع مورد بازسازی قرار گیرد.

بهره مندی از اختراعات پیشین و ساخت مجدد آنها

در ابتدا چند اختراع را بر حسب علاقه یا رشته خود انتخاب می کنیم، سپس از بین آنها یک اختراع را برمیگزینیم. در این قسمت فقط با استفاده از اسم و عکس و عملکرد اختراع بار دیگر همانند آن اختراع را بازسازی می کنیم و در حین ساخت مجدد آن ایده ها و راه حل های جدیدی را که به ذهنمان خطور میکند، ثبت می نماییم. 
این روش در پرورش خلاقیت و روحیه نوآوری نقش اساسی دارد. در بازسازی اختراعات متوسط و پیچیده نیز به همین روش عمل می کنیم. 

برگرفته از کتاب "چگونه مخترع شویم" از شاهین گوانجی

مطالب مرتبط: