افزودن تصویر از فضای اختصاصی

طبقه بندی علامت تجاری بر اساس شهرتالف- علائم معمولی
همه علائمی که معرف کالاها و خدماتی معین در بازار هستند و هنوز نتوانسته اند شهرت و معروفیت لازم را بین مصرف کنندگان کسب کنند، علائم معمولی نامیده می شوند. 

ب- علائم مشهور
علائمی هستند که که از نظر عموم شهرت دارند. برای اینکه یک علامت به درجه مشهوریت نایل آید باید کالاها و خدماتی که تحت لوای آن علامت به بازار عرضه میشوند از نگاه مردم دارای کیفیت عالی باشند.

ج- علائم معروف
علائم معروف در واقع نوعی از علائم مشهور هستند با این تفاوت که شهرت علامت معروف صرفا در آن بخش از عموم است که مستقیما کالاها و خدمات به آن ها عرضه می گردد . به عبارت دیگر علامت معروف از نظر شهرت از علامت معمولی بالاتر و از علامت مشهور از این حیث در مرتبه پائین تری قرار دارد.