گام اول برای ثبت اختراع چیست ؟

 

بطور کلی گام اول انجام جستجو در سوابق افشاء قبلی است. بیش از چهل میلیون اختراع در جهان ثبت شده است و میلیون ها نشریات چاپ شده وجود دارند که برای تقاضانامه ثبت اختراع شما می توانند سابقه افشاء قبلی بالقوه محسوب شوند، بنابراین این خطر جدی وجود دارد که برخی مراجع یا ترکیبی از مراجع باعث شوند اختراع شما غیر جدید یا بدیهی تلقی و در نتیجه غیر قابل ثبت تشخیص داده شود.

در صورتی که جستجو در سوابق افشاء قبلی برای تعیین قابل ثبت بودن اختراع شما نشان دهد سوابق افشاء قبلی وجود دارند که احتمالاَََََََََََ مانع ثبت اختراع شما خواهد شد این نوع جستجو می تواند باعث شود از اتلاف پول برای تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع جلوگیری شود. این نوع جستجو باید تمام نشریات اختراع شامل مجلات علمی و فنی، کتاب­ها، متون کنفرانس­ها، دفاعیه­ها (پایان نامه ها)، وب سایت­ها، بروشور شرکت­ها، نشریات تجاری ومقالات روزنامه­ها رادربرگیرد.

اطلاعات اختراع منبع منحصر بفردِ اطلاعاتِ فنیِ طبقه بندی شده است، که ممکن است برای شرکت­ها در برنامه ریزی راهبرد کسب و کارشان ارزش زیادی داشته باشد. اکثر اختراعات چشمگیر برای اولین بار تنها زمانی برای عموم افشاء می­شود که اختراع یا تقاضا نامه اختراع منتشر شود. بنابراین، اختراعات و تقاضانامه­ های اختراع منتشر شده راه­های یادگیری تحقیقات و نوآوری های جاری را اغلب بسیار پیشتر از اینکه محصول نوآوردر بازار دیده شود ارائه می­دهند. جستجوی اختراع باید جزء ضروری دروندادهای فعالیت های تحقیقات و توسعه شرکت ها باشد.


منبع : موسسه درایی های فکری و فناوری پلکان