خلاقیت نوآورانه:

خلاقیت نخستین، سترگ و بزرگ و نیز خلق کردن و به وجود آوردن از راه و روشی نوینو متمایز. انواع خلاقیت

خلاقیت فناورانه:

خلاقیت در جنبه های کاربردی و فنی علوم، یا خلاقیت در فناوری (تکنولوژی) و خلق کردن و به وجود آوردن اندیشه ها و طرح های نوین در جنبه های کربردی علوم و در نهایت یافتن راه حل های جدید، حل مسائل فنی و مهندسی، شامل نرم افزاری و یا سخت افزاری می باشد. 

خلاقیت علمی:

عبارت است از خلاقیت در هر یک از رشته های علوم (مشتمل بر اختراعات کشفیات و نظریات علمی)

خلاقیت اختراعی:

منظور همان خلاقیت ثانویه دومین یا به تعبیری اختراع کوچک با تاکید بر جنبه های کاربردی و علمی (فناوری) می باشد.

خلاقیت فردی گروهی:

افزایش خلاقیت فردی، شامل افزایش استفاده از نیمکره راست مغز به منظور بالا بردن شهود، اشراق، درک مستقیم و رها سازی خود از پارادایمها و چارچوب های ذهنی نادرست، موجب به وجود آوردن ویژگی های جدیدی می گردد، که به خلاق تر شدن فرد کمک شایانی می کند. 


برای اطلاعات بیشتر می توانید روی عنوان های زیر کلیک کنید:

ثبت اختراع و نوآوری

ثبت اختراع و تحقیق و توسعه و نوآوری

اختراع و نوآوری

نوآوری چیست؟

انوتع نوآوری