طبقه بندی نام های تجاری از دیدگاه Landorنام برند


1- تشریحی: تشریح کننده کارکردها و نقش محصول یا خدمت هستند. چنین نام هایی معمولا غیر قابل ثبت هستند. چنین نام هایی معمولا غیر قابل ثبت هستند. نظیر Singapore Air lines و Global Crossing.


2- پیشنهادی: این نام ها مزیت محصول یا خدمات را به مشتری یادآوری می کنند. نظیر MarchFIRST و Agilent Technologies. 


3- ترکیبی: ترکیبی از دو یا چند واژه  ی گاهی نامرتبط و غیر منتظره برای مشتری. نمونه ی آن redhat است.


4- کلاسیک: برگرفته از ریشه های لاتین، یونانی یا سانسکریت، نظیر Meritor.


5-اختیاری: واژه های وافعی بدون هیچ نوع ارتباط معنایی روشن، نظیر Apple. 


6- تخیلی: واژه های ابداعی بدون بهره گیری از معنایی روشن و واضح، نظیر Avanade. مطالب مرتبط: 

طبقات علامت تجاری

طبقه بندی علامت تجاری