معیارهای انتخاب برند

معیارهای انتخاب برند

1- قابلیت به خاطر سپاری

شناسایی آسان

به یاد آوری آسان


2- میزان معنا داری

تشریحی 

ترغیبی


3- میزان محبوبیت

جذاب و سرگرم کننده 

برخوردار از جلوه های تصویری و کلامی

برخوردار از جذابیت های زیبا شناسی


4- قابلیت انتقال 

در رده محصول و در میان رده های محصولات گوناگون 

در مرزهای جغرافیایی یا فرهنگ های گوناگون 


5- قابلیت انطباق 

انعطاف پذیر 

قابل به روزسازی


6- قابلیت حفظ و پشتیبانی

از نظر حقوقی 

از نظر رقابتی