تکثیر برند


یکی از تحولات مهمی که در محیط رقابتی امروز رخ داده و بحث برندسازی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است، تکثیر برندها و ارائه ی محصولات جدیدی است که بخشی از آن ها بر پایه ی راهبرد تعمیم برندهای اصلی و رده های محصولا شکل گرفته اند.


تکثیر برند


 بنابراین، یک برند امروزی می تواند با تعدادی از محصولات متفاوت و گوناگون معرفی و ارائه شود- که این محصولات گاهی در رده های مشابهی هستند یا باهم کاملا متفاوتند. بازاریابان برندهایی نظیر Dove، nivea، coke،virgin در سال های اخیر مجموعه ای از محصولات جدید را تحت چتری از برند اصلی خود ارائه کرده اند. به این ترتیب در کسب و کارهای امروز، برندهای محدودی اهستند که تنها یک محصول را در بر می گیرند و این پیچیدگی تعمیم برندها بر دشواری کار متخصص های بازاریابی افزوده است. 


مطالب مرتبط

نام برند

7 معیار یک برند خوب