برند و شعار


شعار عبارت کوتاهی است که اطلاعات تشریحی و ترغیبی را در مورد برند به مشتری ها منتقل می سازد. شعارها اغلب در تبلیغات شرکت مورد استفاده قرار می گیرند، اما می توانند نقش مهمی را در بسته بندی و سایر جنبه های برنامه ی بازاریابی شرکت ایفا کنند. به عنوان مثال، شعار «sniker»:گرسنه ای! یک Sniker بردار، در آگهی های تبلیغاتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و روی بسته بندی شکلات ها ننیز نوشته می شود.


ثبت برند,برند یاهو


 

شعارها، ابزارهای قدرتمندی در برندسازی به شمار می آیند، زیرا همانند نام برند از اثربخشی چشم گیری برخوردارند و در ارتقای ارزش ویژه ی برند نقش موثری دارند. به بیان دیگر، شعار در نقش یک «بازوی» قوی است که در درک بهتر مفهوم برند به یاری مصرف کنندگان شتافته و آنان را از ویژگی های منحصر به فرد برند آگاه می سازد. شعارهای شیوه های پابرجایی برای تلخیص و ترجمه ی محتوای برنامه ی بازاریابی شرکت در قالب چند کلمه یا عبارت ساده هستند. به عنوان مثال، شعار شرکت خدمات بیمه ی state farm: state farm مثل یک همسایه ی خوب در کنار شماست، چندین دهه است که برای نشان دادن قابلیت اطمینان برند و ایجاد هاله ای از دوستی و صمیمیت با مشتری ها مورد استفاده قرار می گیرد.


مطالب مرتبط:

برندسازی

ده فاجعه بزرگ برندسازی