ارزش برند و شعار

شعارهای قوی به شیوه های متعددی می توانند در افزایش ارزش ویژه ی برند نقش داشته باشند. همانگونه که گفتیم، شعار با به میدان آوردن نام برند، علاوه بر افزایش آگاهی، تصویر ذهنی از آن برند را تقویت می کند. 

برند-ثبت برند

شعارهایی همچون «با certs مطئن باشید»( برای خمیر دندان های certs) و یا شعار «Q در اول نام ما، معرف کیفیت است» (برای روغن موتور Quaker state) در زمره ی موفق ترین شعارها به شمار می آیند. شعارها می توانند مفاهیم مرتبط با محصول یا مفاهیم دیگری را در برگیرند.

 به عنوان مثال، شعار پوشاک ورزشی champion چنین است«champion (قهرمان) شدن کمی دشوارتر از این حرف ها است.» شعار می تواند در مورد عملکرد محصول، تصاویر مثبت و برداشت های چندگانه ای را در ذهن ایجاد کند.

به عنوان مثال، از شعار ذکر شده فوق برای برند champion، می تواند این معنا برداشت شود که محصولات CHAMPION از نظر کیفیت و عملکرد از سایر محصولات، برتر هستند و نیز به این معنا که این برن با قهرمانان بزرگ دنیا مرتبط است و انتخاب آن ها است. چنین ترکیبی از عملکرد برتر محصول و تصاویر یا ایده های آرمانی در ذهن مصرف کننده می تواند به عنوان جایگاه قدرتمندی درآید که علاوه بر بهبود تصویر ذهنی از برند، ارزش ویژه ی آن را افزایش چشم گیری دهد. benetton با انتخاب چنین شعار قدرتمندی در راستای هدف افزایش ارزش ویژه ی برند خود گام نهاد (united colors of benetton). در آینده خواهیم نوشت که این شرکت همواره نوانست از این شعار بیشترین مزیت را کسب کند.

مطالب مرتبط: