علائم توصیفی


علائمی هستند که بصورت مستقیم به توصیف کالای مورد نظر می پردازند و ویژگی یا کیفیتی از کالا بطور مثال کارکردابعاد یا اجزاء آن را بیان می کنند. کلمه "Inn.Holiday"برای اتاق های هتل می تواند از این نوع علائم محسوب شود. این علائم در مورد کالاها یا خدمات مطالبی را بیان می کنند و بر خلاف علائم خیالی و دلالت کننده ذاتا قابل حمایت نیستند و تنها در صورتی قابل حمایت هستند که در اثر کسب معنای ثانویه وجه ممیزه را بدست آورند. معنای ثانویه برای یک علامت تنها در صورتی بوجود می آید که علامت در نتیحه استعمال نزد مردم معنایی غیر از معنای اولیه خود نزد مصرف کنندگان پیدا کند، به گونه ای که ذهن مصرف کنندگان با دیدن آن علامت بلافاصله متوجه معنای ثانویه که همان ارتباط علامت با کالاهای بنگاه تولیدی یا تجارتی خاص است شود، و تنها در این صورت است که این نوع علائم نیز می توانند به عنوان علائم تجاری مورد پذیرش قرار گیرند. 

برای احراز کسب معنای ثانویه توسط یک علامت توصیفی، موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:


1- میزان و روش تبلیغ علامت، میزان فروش، طول مدت و روش استعمال علامت.

2- بررسی های صورت گرفته میان مصرف کنندگان و تلقی آنان از علامت. 


مطالب مرتبط

1- انواع علائم تجاری

2-انواع لوگوها و علامت های قابل ثبت

3- علائم تجاری و انواع 

4-انواع نام های برند